WURSTEL MONDIALI - 2 x 80 g

• Vienna sausage MONDIALI - 2 x 80 g

• Saucisses de strasbourg MONDIALI - 2 x 80 g

• Wurstel MONDIALI - 2 x 80 g

• Würstchen MONDIALI - 2 x 80 g

• Salsicha de frankfurt MONDIALI - 2 x 80 g

 
Negrini Salumi Sas di Gianni Negrini - via Alberelli, 28 - Renazzo (FE) - segreteria@negrinisalumi.com - C.F./R.I. 00051700383, R.E.A. n.75206 (FE) - Cap. Soc. € 4.000.000 i.v.